Lawn Bowls Association of Hong Kong, China

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

2017青少年草地滾球新秀賽 (三月七日更新)

 

 

 

 


是次活動由香港草地滾球總會主辦,康樂及文化事務署資助。

 

日期 : 二零一七年三月五及十二日(星期日)  (後備日: 3月19日)

時間 : 上午九時至晚上八時

地點 : 鴨脷洲體育館室內草地滾球場

地址 : 香港鴨脷洲洪聖街8號(近鴨脷洲大街)

賽程 : (Pdf 格式)

成績: (Pdf 格式)

 

次日分組表.


P

Q

R

S

1

A 組首名

Watt, Aldonza (A3)

B 組首名

Tang Sze Ching (B4)

C 組首名

Chung Ka Chun (C1)

D 組首名

Shen King Hin (D3)

2

E 組首名

Kwan Tsun Hin (E3)

F 組首名

Tam Wing Chui (F2)

G 組首名

Yeung Chung Fai (G2)

H 組首名

Shen King Shum (H2)

3

I 組首名

Au Yeung Ka Lok (I3)

C, D, G, H, J 組

最佳第二名

Ng Ka Hin (H4)

J 組首名

Lo Hiu Ying (J5)

A, B, E, F, I 組

最佳第二名

Au Yeung Yiu Pan (B3)

4

C, D, G, H, J 組

最佳第二名

Chan Kam Wing (C3)

C, D, G, H, J 組

最佳第二名

Yeung Hok Hin (G4)

A, B, E, F, I 組

最佳第二名

Ng Pui Tin (A4)

A, B, E, F, I 組

最佳第二名

Chung Yik Ting (F4)