Hong Kong Lawn Bowls Association

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

Squad List 2019 - 2021

There are no translations available.

The following players have attained a position in the Hong Kong Squad for this current bowling year.

Men Women
Name Club Name Club
Cheung Chi Hing, Tony HKFC Chan Hoi Wing, Andrea CCC
Ha Yat Long, Longinus HKYDT Chan Wa Kuen, Cheryl STSA
Lam Wai Ming, Arthur KCC Cheung Mei Hing, Helen CCC
Lee Ka Ho CCC Ko Shirley IRC
Lo Tsz Yuen, Jordi CCC Lai Nga Ting, Ada CCC
Ng Chin Lak, Jerry KCC Miu Yin Ping, Jenny TKOBC
Sham Wang Yin, Lyndon HKYDT So Ka He Angel CCC
Po Ting Jun, James KCC Wong Shuk Ching, Bannie ILBC
So Ka De, Anthony HKYDT Wong Wai Man, Phyllis HKFC
Tang Man Ngai, Imen CCC Yu Tan Ha, Esther STSA
Yuen Hok Hin, Alan HKYDT
Remark:  Yau Tze fung, Adrian has withdrawn on 9/10/2019

Updated as at 30 Oct 2019

 

2018-2019中國香港隊代表名單

下列球員為本年度中國香港隊候選隊員,除了世界盃及世界冠中之冠大賽外,所有代表中國香港出戰國際賽事的隊員將從名單中選出。

Men Women
Name Club Name Club
1 Imen TANG CCC 1 Ada LAI CCC
2 LI Ming Sum FC 2 Andrea CHAN CCC
3 Kenneth FUNG HKFC 3 Helen CHEUNG CCC
4 Kenny TAM HKFC 4 Olivia YU CCC
5 Tony CHEUNG HKFC 5 Phyllis WONG HKFC
6 Adrian YAU HKYDT 6 Bannie WONG ILBC
7 James PO HKYDT 7 Cheryl CHAN STSA
8 Paul LEE TMSA 8 Esther YU STSA
9

Jenny MIU

TKOBC
10

Fiona NG

Withdraw on 16 May, 2018

STSA
 


第 1 頁, 共 7 頁